NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS öaf VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 4 ïebruari 194-1. Tegenwoordig de Heeren i.trA.L .Cles 'Tombe, burgemeester HJ_.Gasille_ ___e.n...A^P ,.TÜ Uior.s.twe tliaud. .er s Secretaris J.«.&.*A.._Ba.te;nlmrg-.- Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 1.0.6.t m 1-1-7 Uitgevoerd Afd IAfd. II Aid. III: Afd. IV:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 68