vfuM. 17 j (iï.s r V w ide fckee- b vol teen, wordt Llen. ring an 27 Febr .t/m over lus op an A. aen ge-- aabi j op, iet .4071) lig- jestelc imleg- 3g no vordt sn om 3de te 341 i !em. tot 3 gaan srpleeg- 3 Ma- 3 Juli 60 Ljn tot Ln de raama- c L. anuari BESLISSING Afdeeling No. en Aanmer kingen Conform het advies van de afdeeling Sociale Zaken worden besloten. Besloten wordt conform het nader advies van den Dir.v.Gem.werken thans niet tot verkoop over te gaar De bijdrage wordt verleend. Op grond van bijzondere tijdsomstandigheden wordt met intrekking van het besluit van 21~Jan.j.l. de bijdrage bepaald op 0,50 per week. Kennisgenomen besloten zoonoodig ziekteverlof te verleenen voor den tijd van tien werkdagen of zoo veel korter als zal blijken noodig te zijn.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 70