NOTULEN jl - £5 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 7 Uooxaaxi1941 Tegenwoordig de Heeren M?..*. I H»J.Gasille en A»P»üilfaörstWethouders* Secretaris V •-.-9.sU.9. TlL.WZ. Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, Bevat volgnummers U.9. t m 13.1 Uitgevoerd Afd I...„ZAfd. II Afd. III: n cf Afd. IV: ..LI. -É^P'-L .V#d w

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 76