Volg- num mer Afzender of voorsteller Datum Korte 1 38 Af a.financiën verzoekt te vernemen of voor A.Snij- ders met ingang van 1 februari 1941 een akte van aanstelling in vasten dienst kan worden opgemaakt.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 87