ASnij- i 1941 asten BESLISSING Ingaande 1 februari 1941 wordt A.Snijders in vasten dienst der gemeente benoemd als straatmaker. Afdeeling en No. Aanmer kingen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 88