9 Mei 1952 30. grond komt in de volgende raadsvergadering. De wethouder van ZADELHOFF deelt mede, dat Gemeente werken geen opdracht heeft gekregen om de grond te egali seren. Daar moet ook geld voor zijn. De heer van WINDEN vestigt de aandacht op de minder fraaie toestand van een rijwieltentje aan de Soesterberg- sestraat behorende bij de Soe ster Flora. De VOORZITTER zegt toe met de directie van de Soes- ter Flora contact te zullen opnemen om de zaak goed in orde te maken. Hierna sluit de Voorzitter te 21.50 uur de vergade ring. TypïT.v.d.W. Collï 0 Aldua vastgesteld door de Raad der gemeente Soeat in zijn openbare vergadering van 30 Juni 1952. De Secretaris, Be Voorzitter,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 102