I - 6 - Verstrekken van een geld lening aan de Stichting "Prinses Marijke Kleuter school" 16 Oct 52 90 Verlenen van machtiging aan B&W kasgelden h déposito uit te zetten14 Nov 52 101/102 GELDLENINGEN. -2.07.352.7 Aangaan geldlening ad ƒ.100.000,t.b.v. de "bouw van een R.K. V.G.L.0.School voor meisjes7 Apr 52 15 Aangaan overeenkomst van geldlening met de N.V.Bank voor NedGemeenten i.v.m. Nationale Leningen voor de Woningbouw7 4pr 52 19 Aangaan 2 geldleningen, elk groot ƒ.300.000,bij de Twentse Bank9 Mei 52 25 Aangaan geldlening ad ƒ.77.000,met de N.V.Bank voor Ned. Gemeenten9 Mei 52 43/44 Opnemen gelden Nationale Lening voor de Woningbouw 1952..30 Jun 52 45 Aangaan geldlening 220.000,met de N.V. Bank voor NedGemeenten.30 Jul 52 67 Aangaan geldlening ƒ.7500,- met de VerSoest-Vooruit t.b.v. bouw verkeershuis30 Jul 52 67/69 Aangaan 2 onderhandse geld leningen elk groot ƒ.500.000, 7 Aug 52 73/75 Intrekken raadsbesluit 30 Juli 52 tot het aangaan van een geldlening ƒ.200.000, met N.V.Bank voor Nederland se Gemeenten7 Aug 52 75 Aangaan geldlening ƒ200000,- met de N.V.Bank voor Ned. Gemeenten7 Aug 52 75 Aangaan 3 geldleningen ter bestrijding gedeelte kosten verbonden aan bouw 133 wo ningen25 Aug 52 76 Aangaan geldlening groot ƒ.75.000,— met de N.V.Bank voor Ned .Gemeenten6 Oct 52 77/78 Verlenen machtiging aan B&W voor het opnemen en beleg gen van kasgelden in 1953.. 14 Nov 52 100 Aangaan van een 3-tal geld leningen resp. ƒ.220.000, ƒ.400.000,en ƒ.40.000, groot14 Nov 52 100 Verstrekken van een hypo thecaire kasgeldlening 350.000, 28 Nov 52 113

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 12