Juli 1952 72. voor betrouwbaar aangenomen. Hij hoopt, dat de Raad te zijner tijd kan worden ingelicht over de juiste gang van zaken. Het is niet helemaal pluis. Spreker heeft het medegemaakt, dat de trein nog niet half was gepasseerd of de bomen gingen open. De VOORZITTER zegt, dat dit technisch mogelijk kan zijn, want zodra de trein is gepasseerd gaat het signaal op on veilig. De eerste vraag was echter of de trein door een on veilig signaal is gereden. Maar, zoals gezegd, het onderzoek is nog niet geheel afgelopen. Daar er niets meer aan de orde is, sluit de Voorzitter, te 9.30 uur n.m.de vergadering. Aldus vastgesteld door de Raad der gemeente Soest in zijn openbare vergadering van 16 October 1952. De Secretaris, De Voorzitter, Typ :Er'R. Coll: r\ t.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 186