- 12 - PARKEN EN PLANTSOENEN. -1 .777.83 Bij plantsoenen, gelegen vóór de woningen dient tussen voorgevel en groen strook enige ruimte te worden gelaten voor plaat sing o.a. van rijwielen9 Mei 52 ALGEMENE EISEN OMTRENT BOUWEN VAN WONINGEN. -1.778.5 Verlenen vergunningen voor Let bouwen aan een verharde weg; storten bedrag in Wegenfonds16 Oct 52 Verhoging bouwvolume22 Dec 52 Raadslid Kruyff dringt aan op bouwvolume gedurende eerstvolgende 4 jaar van tenminste 250 woningen per jaar22 Dec 52 Verhoging bouwvolume22 Dec 52 Voorzitter gaat in principe accoord met streven 250 wo ningen per jaar te bouwen.22 Dec 52 ONBEWOONBAA.RVERKLARING VAN WONINGEN. -1.778.522 Onbewoonbaarverklaring per ceel van Weedestraat 25-25b 50 Jul 52 Verlenging van de termijn van ontruiming der onbe woonbaar verklaarde woning Nieuwstraat 3228 Nov 52 WONINGBOUW -1.778.532 Onderhandse aanbesteding 20 woningwetwoningen te Soes ter berg7 Apr 52 Beschikbaarstelling crediet voor de bouw van 20 woning wetwoningen te Soesterberg. 7 Apr 52 Verkoop van grond, gelegen in 't Hart t.b.v. woning bouw aan de N.V.Bouw- en Aannemingsmij. Continent III 7 Apr 52 Bouw van 63 woningen door Bredero's Bouwbedrijf in het plan Hartweg9 Mei 52 Mededelingen wethouder van Zadelhoff omtrent reden on derhands aanbesteden van het schilderwerk aan de wo ningen op 't Hart28 Mei 52 Onderhandse aanbesteding 20 étagewoningen te Soester- berg30 Jun 52 Intrekken raadsbesluit 9 Mei 1952 betr. bouw 63 B.B. B.woningen30 Jun 52 Discussie in de raad inzake de bouw van houten noodwo ningen30 Jun 52 28 84/87 124 133 137 152 61 105/1' 12/1 5 12/15 16/18 20/24 44 46/47 49 50/54

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 24