- 14 - Raadslid Kruyff dringt aan op aanwezigheid snelblus- sers in zalen waar publiek wordt toegelaten22 Dec 52 14-6 Vaststelling ontwerp-be- sluiten tot vaststelling vergoedingen voor onder houdswerkzaamheden door de VerVrijw.Brandw. Soest en Soesterberg22 Dec 52 146 Toezicht op schoorstenen... 22 Dec 52 146 WEGEN. -1.811.111 Vaststelling besluit tot het zich verweren tegen de door K.v.d.Kop ingestelde vordering tot nietigverkla ring van een gedane schen king van strook grond aan de Van Weedestraat50 Jan 52 5 Verbetering Belvedbreweg.9 Mei 52 24 Verbetering Soesterbergse- straat en Veldm.Montgomery- weg9 Mei 52 27 Verbetering Kampweg9 Mei 52 28/29 Verbetering VerlSchoolweg en Postweg9 Mei 52 29 Aankoop strook grond van A. Luyben ter verbreding Ei gendomweg30 Jul 52 67 Buurtvereniging "Hees" ver zoekt verbetering van de Wieksloterweg 0.Z16 Oct 52 83 Verlenen aanvullend crediet voor aanleg Moerbessenberg; verbetering hoek Rademaker- straat, Kampweg en aanslui ting en verbetering Gen. Winkelmanstraat16 Oct 52 84 Verzoek C.Kastelijn te Soes terberg tot verbetering Verl.Schoolweg met afwijzend advies van B&W16 Oct 52 84/87 Verlenen aanvullend crediet voor trottoiraanleg in de St.Willibrordusstraat16 Oct 52 87 Vraag raadslid van Wely fiets- en rijwielpaden aan te leggen aan Beckeringh- straat, Laanstraat, Beuken laan en Nieuweweg16 Oct 52 98 Aankoop strook grond voor verbreding Koninginnelaan en Regentesselaan van Gez. M.H. en T.A.Tolboom28 Nov 52 113 Aankoop strook grond voor verbreding Burg.Grothestraat van J.G.Schut28 Nov 52 113 Verbetering Kampweg22 Dec 52 123/124 Verbetering Wieksloterweg.22 Dec 52 142

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 28