39 - 17 - 28 Mei 52 50 Jun 52 47 30 Jul 52 61/62 30 Jul 52 Toekenning van een crediet voor aanschaffing nieuwe algebra-methode t.b.v. de openbare U. 1.0.school Verlenen medewerking art.72 l.o.wet 1920 aan Bestuur R.K.School te S'berg voor aanschaffing schoolbanken; aanschaffing leermiddelen 3e leerjaar en uitbreiding rijwiel bergplaats Medewerking art.72 aan Be stuur Ver."De School m/d Bijbel" te Soest inzake stichten overdekte rijwiel- bergplaats school Driehoeks- weg30 Jun 52 Crediet voor aanschaffing leermiddelen en schoolmeube- len voor de O.L.School te Soesterberg. Medewerking art.72 aan Chr. School te S'berg voor aan schaffing schoolmeubelen en leermiddelen wegens stijging aantal leerlingen Medewerking art.72 aan Be stuur Ver. "De School m/d Bijbel" te Soest voor vervan ging droogclosets en uri noirs in Chr. lagere school Prins Bernhardlaan door waterclosets Medewerking art.72 aan Be stuur Ver. "De School m/d Bijbel" te Soest voor aan brenging van verbetering in verlichting in leslokalen Chr.lagere school Prins Bernhardlaan. Medewerking art.72 aan R.K. Schoolbestuur te Soest voor verbetering verlichting 6 lokalen R.K.Jongensschool. Beschikbaars!ellen crediet voor uitbreiding rijwielberg plaats o.l.school Kerkebuurt Medewerking art.72 l.o.wet 1920 aan Bestuur Ver.Chr.L.O. en U.L.0. te S'berg voor bouw 4e lokaal aan Chr. School aldaar Bespreking in raad over ver plaatsing Chr.School S'berg. Medewerking art.72 aan Be- stuul? R.K.School te S'berg voor uitbreiding der school. Betegeling speelplaats o.l. school Kerkebuurt 47 67 16 Oct 52 87 16 Oct 52 16 Oct 52 1b Oct 52 87 87 88/89 28 Nov 52 28 Nov 52 28 Nov 52 28 Nov 52 108/111 108/111 111 114

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 34