- 18 - ONDERWIJZEND PERSONEEL. -1.851 Bezwaar raadslid Burgwal om 01 .08 verzoek voormalige onderwij zer T.Rietveld ter afdoening in handen van B&W te stellen Eervol ontslag aan J.Uiter- wijk, onderwijzer openbare school Beetzlaan Benoeming van de Heer E.C. van de Kleij tot onderwijzer o.l.school te Soesterberg. WERKPLAN VAN HET ONDERWIJS. -1.851 Uitgaven i.v.m. het ver- 02.4 keersonderwijs aan leerlingen der openbare bijzondere lagere scholen COMMISSIE TOT WERING VAN SCHOOLVERZUIM. -1.851 Verslag over 1951 (Soest)... 04.6 Verslag over 1951 (S'berg).. Samenstelling Commissiën tot wering van schoolverzuim we gens periodieke aftreding. 30 Jan 52 2/3 30 Jun 52 2$ - 30 Jun-52 22 Dec 52 7 Apr 52 9 Mei 52 47 AYL c4V 159 11 24 28 Nov 52 112 BENODIGDHEDEN HULPMIDDELEN VOOR HET ONDERWIJS. -1.851 Verslagen hoofden der scho- 06 len betr. het gebruik en de organisatie schoolbibliothe ken7 Apr 52 Beschikbaarstellen van een crediet voor financiering van filmvoorstellingen voor schooljeugd, te geven door de Stichting "Natuur en Jeugd"30 Jul 52 VERGOEDINGEN INGEVOLGE ART. 13 L.O.WET 1920. -1.851 Toekenning vergoedingen28 Mei 52 07-2 Idem1b Oct 52 Idem28 Nov 52 Idem. 22 Dec 52 ANDERE VERGOEDINGEN INGEVOLGE DE L.O.WET 1920. -1.851 07-2 Toekenning voorschot op ver goeding vakonderwijs aan bij zondere scholen voor 1952... 30 Jun 52 Vaststelling besluit tot voorlopige vaststelling van de uitgaven openb.onderw. 1951 28 Nov 52 Vaststelling besluit tot het verlenen van een voorschot op de gemeentelijke vergoe ding overeenkomstig art.101 en vlg. der L.O.wet 1920 over de maanden Sept.t/m Dec. 1952 voor R.K.v.g.l.o. school voor meisjes28 Nov 52 Vaststelling vergoeding art. 101 en vlg. der l.o.wet 1920 over 1951 toe te kennen aan bijzondere scholen28 Nov 52 10 62 39 89 111 122 47 111 111 111

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 36