22 December 1952 168. U heeft, zegt spreker tot de Voorzitter, een open oog ge had voor onze belangen en ons veel vaker aan het woord gelaten dan waarop wij recht hadden, maar wij hebben ons gemoet kunnen luchten en daarmede is de atmosfeer gezuiverd. Namens de gehele Raad zegt spreker de Voorzitter daarvoor hartelijk dank en hij wenst hem een zeer gezegend Kerstfeest en een goed oud- en nieuwjaar. Hierna sluit de VOORZITTER, te 18.30 uur, de vergadering. PR Coll j/Vf/i- Aldus vastgesteld door de Raad der gemeente Soest in zijn openbare vergadering van 20 Maart 1953. De Secretaris, De Voorzitter,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 378