- 21 - SPORT; RECREATIE; KAMPEREN. -1.855 Toestaan van een aanvullend crediet voor verbetering Gemeentelijk Kampeerterrein.. 7 Apr 52 18/19 B&W stellen plannen in voor uitzicht tot voorziening in de behoefte aan recreatie... 22 Dec 52 139 ZEDELIJKE OPVOEDING (o.m. jeugdherbergen). -1.856 Garanderen rente en aflos sing van een door Ned. Jeugd herbergcentrale te Amsterdam aan te gane geldlening16 Oct 52 90/91 RELIGIE. -1.857 Vraag raadslid Ooms rekening te houden met de Zondagshei liging22 Dec 5 2 127

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 42