- 3 - Aankoop grond nabij Gen. Winkelmanstraat van Th.H. de Goede Aankoop grond voor verbre ding Koninginnelaan en Re- gentesselaan van de Gezus ters M.H. en T.A.Tolboom. Aankoop grond voor verbre ding van de Burg.Grothe- straat van J.G.Schut Aankoop strook grond aan de Regentesselaan van Mevr.Wed. E.W.van Meurs-Becker c.s... VERKOOP GEI IEENTE-EIGENDOMMER -2.07.351.12 Verkoop perceel grond aan de Postweg aan Th.H.de Goede Grasgewas op bermen van wegen Grond, behorende tot bui tenplaats "Vredehof" aan Th.J.P.H.Rademaker te Am sterdam Grond, gelegen aan de van Lijndenlaan aan W.C.L.Nuver. Grond, gelegen in het "Hart' aan N.V. Bouw- en Aanne- mings Maatschappij Continent III te s-Gravenhage Grond nabij Soesterbergse- straat aan J.D.Gundelach. Verlengen termijn van over dracht van een aan J.H. Grift verkocht perceel grond aan Nachtegaalweg Grond, gelegen aan de Re gentesselaan aan de Her vormde Gemeente Overdracht bevoegdheid aan B&W tot verkoop goederen van geringe waarde geduren de 1 953...' Verkoop grond aan de hoek Kampweg-Moerbessenberg aan de Staat der Nederlanden... RUILING. -2.O7.35i.i3 Wijziging raadsbesluit 16- 11-'51 No.479 betr. ruiling van grond met P.C. en P.A. Kuyer Aankoop en ruiling van grond met G.G.Hilhorst'C. v.d.Broek en de Erven Knoppers Ruiling grond met de Bouw en Aannemingsmij. "Huis en Hof" tot verbetering tracé Drs1Jacobstraat 28 Nov 52 113 28 Nov 52 113 28 Nov 52 113 28 Nov 52 114 30 Jan 52 7 7 Apr 52 15 7 Apr 52 1 5 7 Apr 52 15 7 Apr 52 16/18 2 8 Mei 52 43 28 Mei 52 43 30 Jun 52 50 28 Nov 52 113 28 Nov 52 113 30 Jan 52 7 28 Mei 52 43 30 Jun 52 54

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 6