Ruiling gronden nabij de Nieuwstraat met A.B.Grift.. Ruiling gronden aan de Hildebrandlaan met C.Has pels te Soest Ruiling grond nabij Steen- hoffstraat met Coöp. Boe renleenbank 16 Oct 52 16 Oct 52 28 Nov 52 ERFPACHT. -2.07.351.21 Uitgifte in erfpacht met recht van opstal van een perceel grond nabij de Nach- tegaalweg aan de Stichting "Prinses Marijke Kleuter school"28 Mei 52 HUUR. -2.07.351.31 Huur grond aan Burg.Grothe- straat van 3t.Hypolitus- stichting te Delft30 Jan 52 VERHUUR EU VERPACHTING. -2.07.351.32 Verhuur perceel grond in Burg.Dekethpark aan L. Notenboom30 Jan 52 Verhuur perceel grond aan Sparrenlaan aan de Padvin dersvereniging Stichting Hopman Masselmangroep Soest 30 Jan 52 Verhuur perceel grond Mid denlaan aan P.J.Pelis en K. Hof land30 Jan 52 Beëindiging huur en ontrui ming van het stalgebouw be horende bij de buitenplaats "Colenso" (j.A.van Oest)... 28 Mei 52 Verlengen huur perceel grond aan de Buntweg aan de Gereformeerde Kerk (art.31 K.0.28 Mei 52 Verlaging huur Vredehof- straat 25 m.i.v. 1 October 1952 tot ƒ.550,per jaar. 28 Mei 52 Opzeggen huur gedeelte schuur aan de Schaepman- straat verhuurd aan E.C.van Daatselaar30 Jun 52 Verhuur grond, gelegen aan Beckeringhstraat aan W.van Breukelen30 Jun 52 Gedeeltelijke intrekking raadsbesluit 30 Jan 52 in zake verhuur perceel grond aan de Middenlaan aan K. Hoffland30 Jun 52 Wijziging huurvoorwaarden van woningwetwoningen30 Jul 52 Verhuur gemeentewoningen, verband houdende met de Huurwet30 Jul 52 91/92 92 113 42 7 6 6 42/43 42/43 43 45 50 50/54 64/67 67

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1952 | | pagina 8