- 5 - Ruiling van gronden nabij de Ossendamweg met R. Jaarsma 30 Oct 53 141 ONTEIGENING VAN GRONDEN. -2.07.351*15 Discussie inzake de ont eigening van gronden t.b.v. de bouw van een rioolzuiveringsinstalla tie23 Peb 53 19/20 Onteigening van gronden t.b.v. de bouw van een rioolzuiveringsinstalla tie20 Mrt 5 3 38 Onteigening ingevolge de V/ederopbouwwet van gron den, gelegen nabij de Verl.Schoolweg21 Jul 53 92 Onteigening van gronden nabij de VerlSchoolweg onder intrekking van het terzake eerder genomen besluit21 Dec 53 216/217 ERFPACHT -2.07.351.21 HYPOTHEEK. -2.07.351.25 Bestemming opstallen na afloop erfpacht stermijn. Raadslid A.P.IIilhorst maakt bezwaar tegen ver huur woning aan Van Asch terwijl besloten was de erfpacht met een jaar te verlengen Vestiging hypotheek op de grond gelegen aan de Talmalaan hoek P.de Hooghlaan d.d. 26 Juni 1953 verkocht aan de Stichting Koningin Emma Huishoudschool 18 Dec 53 163/164 21 Dec 53 199/200 26 Jun 53 81 HUUR. -2.07.351.31 Huur en verhuur van een perceel grond nabij Wiek- sloterweg t.b.v. de S.V.V."Hees" VERHUUR EN VERPACHTING. -2.07.351.32 Verpachting van een per ceel grond gelegen nabij de Bartolottilaan aan D.lans Instellen van een rechtsgeding inzake ver lenging pachtcontract met A.Mulder Regeling van de verhuur van eerder in erfpacht uitgegeven woningen. 25 Aug 53 110 23 Feb 53 15 23 Feb 53 15/18 20 Mrt 53 38

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 10