20 Maart 1953 34. waren, de aandelen voor 200$ te verkopen, hetgeen neerkomt op een bedrag van ƒ.45.000,Staande de vergadering verklaarden zij gemachtigd te zijn mede te delen, dat dit bod werd geaccepteerd. Voegt men bij dit bedrag van ƒ.45.000,de obligatielening van ƒ.26.000,dan komt men tot ƒ.71.000,terwijl de waarde volgens het taxatierapport 75.000,bedraagt (gebouwen ƒ.63. 500machinerie'énƒ11 500 Daar een van de aandeelhouders niet bereid is zijn aandeel over te doen, ligt het in de bedoeling de naamloze vennoot schap voorlopig te laten voortbestaan. De obligatielening blijft dus voorlopig in het bezit van de naamloze vennootschap De gemeente zal acht van de negen aandelen hebben, maar op den duur hopen B&VZ in het volledige bezit van de aandelen te komen, waarna de naamloze vennootschap kan worden geliquideerd. Men moet zich niet op het standpunt stellen, dat dit een buitenkansje is voor de slagers, die aanvankelijk het dubbele hebben gevraagd van hetgeen B&W nu voorstellen. Het betreft hier niet een normale handelstransactie; met eventuele good will mag zeker geen rekening worden gehouden. De heer KRUYEF zegt, dat bij de overnamesom het bedrag van de schuld ad ƒ.28.000,moet worden geteld, waardoor de koers van d e aandelen in werkelijkheid niet 200, maar ongeveer 324 bedraagt. De machinerieën zijn getaxeerd op ƒ.11.500, maar de verkoopwaarde van gebruikte machines is op het ogenblik zo laag, dat geen enkele bankinstelling bereid is op machines crediet te verlenen. De liquideringswaarde van de machinerieën en fabrieksinventaris kan op nul worden gesteld. Dat ze in een bestaand bedrijf een bepaalde waarde vertegenwoordigen, is nummer twee, maar de gemeente heeft te rekenen met de liqui deringswaarde en die is bij overname van het bedrijf nihil. Spreker gelooft ook, dat de machines zijn afgeschreven tot op 100, De heer A,P. HILHORST: Maar dètt zegt toch niets! De heer KRUYPF: Het gaat om de vraag: wat is bij liquida tie van de naamloze vennootschap de reële waarde. De wethouder VAN DEN AREND zegt het niet billijk te ach ten, rekening te houden met de veilingswaarde De heer KRUYFF zegt, dat de machines waarde kunnen ver tegenwoordigen in een bestaand bedrijf, maar hoe oud zijn zij? Welke voorzieningen moeten er worden getroffen? In welke toe stand verkeren ze? Ook het kantoorgebouwtje is voor een be paalde waarde opgenomen, maar het voldoet niet aan de eisen, het verzakt, er is lekkage en er is geen portaaltje. Een zakenman zou zeggen: Dat kunt U er wel bij cadeau krijgen, want het heeft geen enkele waarde. Het aan de Raad ter inzage gegeven dossier geeft geen zuiver beeld van de situatie en zolang de Raad dat beeld niet heeft gekregen, acht spreker het niet verantwoord tot overname tegen een zo hoog bedrag over te gaan. De heer A.P. HILHORST vindt het moeilijk te strijden over een rapport van 1950, maar acht het wel voor bestrijding vat baar, dat men naar de boekwaarde zou moeten rekenen. Wanneer men het door zuinig beheer zover heeft gebracht, dat - de -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 124