20 April 1953 49» probeerd ter plaatse de steen te kopen. Dat is gelukt. Er zijn deviezenregelingen en vervoervergunningen nodig geweest en er moesten invoerrechten worden betaald. Intussen vond de prijsstijging plaats, zodat de beeldhouwer zich in de prijs van de steen hier ter plaatse volkomen heeft misrekend. Hoeveel hij zich misrekend heeft, is spreker niet precies bekend. Er is een prijsopgave voor het beeldhouwwerk met inbegrip van de steen en hoe de kosten onderling verdeeld zijn, is spreker niet bekend. De beeldhouwer heeft het monument gecreëerd in klei, waarna de technische uitvoering in steen moet volgen. Hoe de beeld houwer deze verschillende stadia heeft berekend, weet spreker niet. Achteraf blijkt, dat de steen met het vervoer ƒ.8.000, heeft gekost. Indien de steen van een importeur had moeten worden gekocht, zouden de kosten van de steen een kleine ƒ.3.000,hoger zijn geweest. Spreker vermoedt, dat de beeld houwer aanvankelijk gerekend heeft op ƒ.3.000,in plaats van op ƒ.8.000,o Yoor het creatieve werk en de technische uit voering blijft ƒ,2.500,over. Wanneer men nu weet, dat aan het beitelen in de steen van het kleimodel vader en zoon, en in ieder geval de vader, al regelmatig een jaar bezig zijn, dan is het wel duidelijk, dat het immoreel zou zijn dit werk met ƒ.2.500,te honoreren. Achteraf blijkt dus, dat de beeld houwer zich sterk heeft vergist, dat hij er te gemakkelijk tegen aan heeft gekeken, dat hij het werk heeft onderschatdaarbij zijn gekomen de enorme prijsstijgingen van de steen en van de trans portkosten; die hebben de ƒ.6.000,verschil veroorzaakt. Men kanwel redeneren0, het is aangenomen voor ƒ,10.500,en daar aan dan de beeldhouwer ophangen. De aannemers, die van huis uit meer uitgeslapen zijn dan de meer op kunst ingestelde artisten, hadden een risicoregeling. Die had deze beeldhouwer ook moeten maken. Dan had men er achteraf geld moeten bijleggen vanwege de risicoregeling. Dat heeft de beeldhouwer niet gedaan, maar naar sprekers oordeel zou er op het monument een smet komen als het werk, dat te goeder trouw met een onvoldoende kijk op de omvang er van is verricht, ten koste van de beeldhouwer zou moeten tot stand komen. Het gaat om een monument voor de gevallenen, waar mede diegenen worden geëerd, die het hoogste hebben gegeven. Het zou spreker tegen de borst stuiten, indien het monument op een koopje tot stand zou moeten komen, dank zij de zakelijke onervarenheid van een beeldhouwer. Over de plaats valt natuurlijk te praten. De plaats naast het gemeentehuis is gekozen in het pogen tot een kern te komen, waarin ook dit monument een plaats heeft. In die kern is niet veel plaats meer; en naast het gemeentehuis hebben belangrijke dingen plaatsgehad, terwijl het monument er van de hoofdweg af goed is te zien. G-rif geeft spreker echter toe, dat het er niet rustig staat. Hij stelt voor over de plaats hedenavond geen beslissing te nemen. In onderling overleg kan daarover nog worden gepuzzled. Mevrouw Polet heeft de mogelijkheid naar voren gebracht in het comité iemand uit de Raad zitting te doen nemen. Spreker neemt aan, dat daartegen geen bezwaar is. Het is wel gemakke lijk in verband met het contact over en weer. Mevrouw POLET-Musleri Niet iemand, maar een paar. Dus U neemt het over? - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 154