- 8 - Aangaan van 2 geldlenin gen yan in totaal ƒ.1 .000.000, 18 Dec 53 BENODIGDHEDEN EN HULPMIDDELEN. -2,07.353 Beschikbaarstellen ƒ.25,- aan raadsleden voor tele foonkosten21 Dec 53 GEBOUWEN, TERREINEN EN WERKEN. -2.07.354 Bouw 2 ambtswoningen voor personeel gemeentewerken aan de L.Brinkweg en 1 ambtswoning bij het Soes- ter Natuurbad23 Feb 53 Onderverhuur perceel Steenhoffstraat 5 aan de Staat der Nederlanden t.b.v. Dienst der Belas tingen en het Gewestelijk Arbeidsbureau23 Eeb 53 Vraag raadslid Clemens omtrent plan bouw hulp secretarie politie bureau te Soesterberg.26 Jun 53 Hulpsecretarie S'berg... 21 Jul 53 Toestand hulpsecretarie Soesterberg25 Aug 53 Huur van het perceel Steenhoffstraat 5 voor de administratie der ge meente of haar takken van dienst van P.Man te Haar lem30 Nov 53 Huur perceel Veldm.Mont- gomeryweg 86 voor de ad ministratie van de ge meente of haar takken van dienst van P.G.A.Kra- dolfer18 Dec 53 VERTE GENW00RDIGENDE LICHAMEN -2.07.51 Behandeling ingekomen stukken, die aan de Raad zijn gericht23 Eeb 53 Ontslagname J.W.Ooms als lid van de raad20 Apr 53 Toelating P.Boer als lid van de raad ter vervul ling van de plaats J.W. Ooms20 Apr 53 Beëdiging P.Boer benoemd tot lid van de raad28 Mei 53 Benoeming P.Boer tot lid Financiële Commissie, Commissie Strafverorde ningen en Onderwijscom missie28'Mei 53 Onderzoek geloofsbrieven van de nieuw gekozen raadsleden26 Jun 53 169 192 9/12 19 86 94/95 110 159 163 4/5 40 41 58 58 74

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 16