- 9 - 53 96 53 97 53 53 53 53 53 53 53 38/39 53 53 39 53 64/73 53 53 74 53 53 53 53 Toelating Dr.D.J.P.Oranje als lid van de raad 25 Aug Ontslagname H.A.E.K.van der Swan-de Kiewit als 25 Aug Afscheidswoord voorzitter tot de niet terugkerende 111/113 raadsleden 25 Aug Beëdiging van de nieuw gekozen raadsleden 1 Sep 114 Benoeming W.Gr.v.Zadelhoff, K.de Haan en J.van den 114/115 Arend tot wethouder 1 Sep Benoeming van leden der onderscheidene raadscom- missiën 1 Sep 116/117 Beëdiging raadslid Dr.D. 17 Sep 120 Op verzoek raadslid Oranje doet voorzitter mededeling van in vooraf gaande periode in besloten vergadering behandelde 30 Oct 127 FUNCTIONARISSEN. -2.07.53 Verlenen van eervol ont slag aan J.G-.A. Batenburg 12/14 als gemeentesecretaris... 23 Feb Voorziening in de vacatu-r re van gemeentesecretaris door benoeming van de heer JJJ.M.Festen 20 Mrt Besluit het ontslag van J.G-.A.Batenburg als ge meentesecretaris te doen ingaan op 1 Juni 1953.... 20 Mrt Afleggen van een verkla ring door wethouder van den Arend met betrekking tot de benoeming van de gemeentesecretaris 20 Apr 40 Afscheid J.G-.ABatenburg als gemeentesecretaris... 28 Mei Beëdiging J.J.J.M.Festen als gemeentesecretaris... 26 Jun Welkomswoord Voorzitter tot de nieuw benoemde secretaris, welke door deze wordt beantwoord.... 21 Jul 87/88 Pensioen en wachtgeldre geling voor wethouders... 21 Dec 191/192 TAKKEN VAN DIENST - BEDREVEN. -2.07.55 Wijziging van de beheers- verordeningen van de tak- 26 Jun 81 GrE MEENT E WE RKE N -2.07.55 A Bouw 2 ambtswoningen voor personeel gemeentewerken 9/12 aan de L.Brinkweg 23 Feb

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 18