28 Mei 1953 73 Spreker eindigt met zijn hartelijke dank te "betuigen voor de welwillendheid tegenover hem betoond en voor de woorden, die hier tot uitdrukking zijn gebrachte Na de raadsleden en de familie Batenburg te hebben verzocht nog enige tijd bijeen te blijven, sluit de VOORZITTER, te 16.40, de vergadering. Aldua vastgesteld door de Raad der gemeente Soest in zijn openbare vergadering van 26 Juni 1953. De Voorzitter, TypïF.a. Colls

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 202