- 11 - Vaststelling "begroting Maatschappelijk Hulpbetoon 21 Dec 53 189 KEURINGSDIENST -2.07.55 G Vaststelling verordening als bedoeld in art.26, lid 1 der Vleeskeurings- wet, onder intrekking van de verordening van 27 Mei 1949 28 Mei 53 63 Schrijven B&W waarin ver hoging van het invoerkeur- loon ontraden wordt, het welk voor kennisgeving 26 Jun 53 74 NATUURBAD. -2.07.55 H Bouw van 1 ambtswoning bij 9/12 het Soester Natuurbad.... 23 Peb 53 Verbetering van het Soes ter Natuurbad o.a. afras tering met betonpalen. 20 Mrt 53 27/32 Verstrekking crediet voor verbeteringen aan het na- 27/32 20 Mrt 53 Afrastering Soester Na 82/84 tuurbad 2 6 Jun 53 Benoeming 2 bestuursleden Stichting Soester Natuur bad 30 Oct 53 138 Vaststelling begroting Soester Natuurbad na re dactie van volgnr.78 te hebben gewijzigd in "Kos 189/190 ten van reclame" 21 Dec 53 Wijziging van de regeling inzake het vaststellen 21 Dec 53 190 WONING BEDRIJF -2.07.55L Vaststelling begroting Woningbedrijf 21 Dec 53 189 OVERDRACHT VAN BEVOEGDHEDEN. -2.07.6 Aan B&W tot verkoop van goederen van geringe waarde gedurende het jaar 1954 30 O 53 158 PERSONEEL. -2.08 Eervol ontslag Mej.A.Pen- tenga als onderwijzeres aan de o.l.school Beetz- laan 30 Nov 53 146 Eervol ontslag G.A.Drewes als onderwijzer aan de o.l.school Kerkebuurt 30 Nov 53 146 Eervol ontslag Mej.H.M. Donker als onderwijzeres aan de o.l.school Beetz- laan 30 Nov 53 146

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 22