25 Auge 1953 113. Dit geldt ook voor de heer Van Winden, die or eveneens toe heeft medegewerkt de besluiten van de Raad zo goed moge lijk tc doen zijn. Spreker dankt hem voor de wijze, waarop hij het raadslidmaatschap heeft uitgeoefend en voor de aandacht, die hij er aan heeft besteed. De heer Boer is hier maar zeer kort geweest. Hij is in de discussie steeds aangenaam geweest en spreker hoopt, dat hij aan zijn kortstondig raadslidmaatschap goede herinneringen zal bewaren. Wij bewaren, zo zegt spreker, in ieder geval een goede herinnering aan U. Met een "Tot ziens, de volgende week" tot de overige leden van de Raad, sluit spreker, om 21.45 uur, de vergade ring. Aldus vastgesteld door de Raad der gemeente eoest in zijn openbare vergadering van 3C October 1953. De Secretaris, De Voorzitter, De Voorzitter, TypsP.R. Colls Jfj

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 282