-- 1 Sept. 1953 117. Mevrouw LANDV/EER-de Visser gaat hiermede accoord. De heer VAN WE1Y vraagt, of het niet mogelijk is de Gas commissie uit te "breiden tot vijf leden» De VOORZITTER wijst op het bezwaar van te veel leden in verschillende commissies, wanneer er kort voor een raadsvergadering verschillende commissievergaderingen moeten worden gehouden. Besloten wordt mevrouw Landweer-de Visser candidaat te stellen voor de Commissie Gasbedrijf en de heer Brouwer voor de Gommissie Strafverordeningen. Uitgebracht worden vier maal 18 stemmen, waarvan 18 op de heren Dr. D.J.P» Oranje en P»C. Pieren, 17 op de heer H.A» Butzelaar en mevrouw S.G. Landweer-de Visser en 1 op de heren A. Brouwer en H.J.S. Clemens, zodat be noemd zijn de heer Butzelaar, mevrouw Landweer-de Visser en de heren Oranje en Pieren. De heer Butzelaar, mevrouw Landweer-de Visser en de heer Pieren verklaren hun benoeming te aanvaarden. Commissie Sociale Zaken. Met algemene (18) stemmen worden benoemd de heren C. van Andel, R. Hilhorst, H.C. Klarenbeek, P.C. Pieren en J.A. Schaafsma, die verklaren hun benoeming te aanvaarden. Commissie Strafverordeningen. Uitgebracht worden vier maal 18 stemmen, waarvan 18 op de heren H.A. Butzelaar, Dr. D.J.P. Oranje en J. Zoete lief, 11 op de heer A. Brouwer en 7 op mevrouw Landweer-de Visser, zodat zijn benoemd de heren Brouwer, Butzelaar, Oranje en Zoetelief. De heren Brouwer, Butzelaar en Zoetelief verklaren hun benoeming te aanvaarden. Onderwijscommissie Met algemene (18) stemmen worden benoemd de heren A. Brouwer, H.J.S. Clemens, mevrouw S.G. Landweer-de Visser, mevrouw S.M. Polet-Musler en de heer M.M. van Wely, die verklaren hun benoeming te aanvaarden. Agrarische Commissie. Uitgebracht worden drie maal 18 stemmen, waarvan 18 op de heren H.A. Butzelaar en T. Dorresteijn, 17 op de heer A.P. Hilhorst en 1 op mevrouw S.M. Polet-Musler, zodat zijn benoemd de heren Butzelaar, Dorresteijn en A.P. Hilhorst, die verklaren hun benoeming te aanvaarden. 129. Verdeling door loting van de Raad in twee afdelingen, in verband met de behandeling der gemeente-begroting. De VOORZITTER zegt, dat de loting iets anders zal ge beuren dan voorgaande jaren, omdat toon door het spel van het toeval het wel gebeurde, dat vele leden van één fractie in dezelfde afdeling zaten en omgekeerd. Daarom lijkt het hem beter, dat iedere fractie afzonderlijk trekt, zodat een goede verdeling tot stand gebracht wordt» - Bij -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 290