M 1 Sept. 1953 119. Spreker gelooft dan ook, dat de keuze vanavond toch uit eindelijk de "beste is, waartoe de Raad heeft kunnen besluiten, al ontveinst hij zich niet, dat hier door sommige leden een zeker offer is gebracht» Tot diegenen, die gemeend hebben dit als een offer te moeten zien, zou hij willen zeggen; er zijn voor belangrijke dingen vele offers gebracht, die zeker ook steeds hun heil naderhand hebben gebracht» Spreker eindigt met de toezegging, dat het College in samenwerking met en onder de voortreffelijke leiding van de Burgemeester alles zal bewerkstelligen wat het kan doen in het belang van de gemeente Soest» Hierna doet de Voorzitter, op verzoek van de heer A.P. Hilhorst, de vergadering overgaan in ene met gesloten deuren. Onmiddellijk na heropening der openbare vergadering wordt deze door de Voorzitter, te 9 uur n.m», gesloten» Aldus vastgesteld door de Raad der gemeente Soest in zijn openbare vergadering van 30 Gctober 1953. Re Secretaris, Re Voorzitter, Typ: F, Ik. Colls 1IV®

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 294