- 17 - WONINGBOUW -1.778.532 Bouw van 5 woningwetwo ningen te Soesterberg, onderhands aan te beste den23 Feb 53 8/9 Deelneming in de N.V. Bouwkas Noord Nederl.Gem. 23 Feb 53 18 Behandeling brief raads leden Polet-Musler en Kruijff inzake de stich ting van een Bejaarden centrum door Protestan tenbond25 Aug 53 100/I0J Raadslid Mevrouw Polet- Musler vraagt het Colle ge voortaan de voorwaarde te stellen, dat de aanne mers groepsgewijs opleve ren; voor deze suggestie voelt de wethouder Van Zadelhoff17 Sep 53 123/124 Beschikbaarstellen cre- diet van ƒ.100.000, t.b.v. de uitvoering van de hypotheekregeling ter bevordering van de parti culiere woningbouw17 Sep 53 124 Beschikbaarstellen cre- diet voor de bouw van wo ningen te Soest en Soes terberg met voorafgaande beraadsslagingen inzake differentiatie van de wo ningen en urgentie woning bouw30 Nov 53 152/158 Garantie geldlening, aan te gaan door Co'óp.Ver.voer Vrijzinnig ProtBe jaarden- zorg "Braamhage" bij de N.V.Bouwkas Noord-Nederl Gemeenten18 Dec 53 161 Bouwen van woningen door de N.V. "Huis en Hof" te Amsterdam nabij de Talma- laan en de P.de Hooghlaan 18 Dec.53 162/16] Mevrouw Polet-Musler dringt op woningbouw voor grotere gezinnen en vraagt ook naar grootte meer ge differentieerd te bouwen. 21 Dec 53 195/196 Raadslid Clemens dringt aan op woningbouw voor grote gezinnen en meer differentiatie in de bouw 21 Dec 53 196 Opmerking Voorzitter over de differentiatie in de bouw21 Dec 53 197

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 34