- 23 - Voorzitter doet medede ling, dat voornemen be staat gemeenteterrein bij Schrikslaan en de Lazarus- berg in te richten als speelweide Verlenen subsidie aan de Stichting Gezinsverzor ging, uitgaande van de Ger.Kerk Soestdijk over 1952 en 1953 Wijziging van de verorde ning betr. het verlenen van bijdragen in de kosten van uitzending en verple ging van kinderen naar en in herstellings- en ge zondheidskolonies door de gemeente Soest SCHOOLGEBOUWEN ENZ. -1.851 P.D. Verlenen van een crediet voor aanschaffing leer boeken t.b.v. openb.ulo school Medewerking art72 aan R.K.Schoolbestuur te Soest voor verbetering verlichting in leslokalen R.K.Meisjesschool Medewerking art.72 aan R.K.Schoolbestuur te Soest voor enige veranderingen t.b.v. Uloschool, behou dens een onderdeel, het welk wordt geweigerd Medewerking art.72 aan Best"Ver. Sch.m/d Bijbel" te Soest voor uitbreiding Uloschool met 2 lokalen en berg- en kleedruimte aan gymnastieklokaal Verlenen van een crediet voor aankoop van 2 lede ren turnmatten voor gym nastieklokaal o.l.school Kerkebuurt Oprichting o.l.school in Soest-Zuid Verstrekking crediet voor aanschaffing leermiddelen voor de o.l.sch. aan de Beetzlaan Medewerking art.72 der L.O.Wet aan R.K.Schoolbe stuur Soesterberg voor aanschaffing van leer- en leesboekjes voor het 4e leerjaar Medewerking art.72 L.0. Wet aan Bestuur Mariasch. voor verbetering verlich ting en beschikbaarstel ling v.enoodlok.tb.v die school 21 Jul 53 93 30 Oct 53 138 21 Dec 53 194 23 Eeb 53 6 23 Eeb 53 6/7 23 Eeb 53 6/7 23 Eeb 53 7 20 Mrt 53 26 20 Apr 53 44 20 Apr 53 44 26 Jun 53 78/79 26 Jun 53 79

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 46