21 December 1953 215. er iets mede9 Zij stelt voor de vergadering tien minuten te schorsen en de Raad inzage van die begroting te geven. Bij andere verenigingen is het niet nodig zich met de interne aangelegenheden bezig te houden, maar die vereni gingen kloppen ook niet bij de gemeente aan voor een schuld van ƒ.6.000, die zij in vier jaar hebben weten te maken. Dat het werk van de V.V.V. de laatste jaren een stijgende lijn vertoont, is te danken aan een actieve directeur; als die weg is, zal de belangstelling weer zakken. Spreekster wil wethouder Van den Arend als zakenman vragen, of hij op deze begroting bij een bank een crediet zou durven vragen en meent, dat de bank het hem zou geven. De heer ORANJE heeft onder geen enkele post gevonden, dat voor de Oranjevereniging een cent wordt uitgegeven, De wethouder VAR DER AREND vraagt zich af, wat het belang kan zijn van de eerste begroting, waarnaar mevrouw Polet zo nieuwsgierig is. Spreker heeft reeds verschillende bedragen genoemd, die op de oude begroting wel en op de nieuwe niet voorkomen; hij is met de cijfers volstrekt niet geheimzinnig Mevrouw POLET-Mus Ier: Maar ik krijg ze niet te zien. De wethouder VAR DER AREND houdt zich er van overtuigd, dat het plaatselijke V.V.V.-werk ten zeerste zal zijn gebaat met een directeur op een salaris van ƒ.2.000, die er zijn volle aandacht aan besteedt. In antwoord aan Dr. Oranje deelt spreker mede, dat voor de Oranjefeesten ieder jaar ƒ.500,wordt uitgetrokken, maar dat dit buiten deze begroting omgaat. Het voorstel van mevrouw Polet-Musier tot het instellen van een commissie van onderzoek uit de Raad wordt verworpen met 12 tegen 6 stemmen. Tegen hebben gestemd de leden Van den Arend, Van Wely, Van Andel, De Haan, Zoetelief, Klarenbeek, Oranje, Butzelaar, Brouwer, Schaafsma, mevrouw Landweer-de Visser en Van Zadel hof f Voor hebben gestemd de leden A.P.HilhorstGrift, R. Hilhorst, Clemens, mevrouw Polet-Musler en Pieren. Het voorstel van B&W tot toekenning van subsidie aan de V.V.V. "Soest-Vooruit" wordt aangenomen met 12 tegen 6 stemmen. Voor hebben gestemd de leden Van den Arend, Van Wely, Van Andel, De Haan, Zoetelief, Klarenbeek, Oranje, Butzelaar, Brouwer, Schaafsma, mevrouw Landweer-de Visser en Van Zadel hof f. Tegen hebben gestemd de leden Grift, R.Hilhorst, Clemens, mevrouw Polet-Husler, Pieren en AP.Hilhorst Het voorstel tot het verlenen van een renteloos voorschot aan de V.V.V. "Soest-Vooruit" wordt aangenomen met 12 tegen 6 stemmen. Voor hebben gestemd de leden Van Wely, Van Andel, De Haan, Zoetelief, Klarenbeek, Oranje, Butzelaar, Brouwer, Schaafsma, mevrouw Landweer-de Visser, Van Zadelhoff en Van den Arend Tegen hebben gestemd de leden Grift, R.Hilhorst, Clemens, mevrouw Polet-Musler, Pieren en A,P.Hilhorst Bij deze stemmingen was de heer Dorresteijn niet ter vergadering aanwezig. - Volgnummer 558. -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 484