- 24 - Medewerking art.72 L.0. Wet aan Best.Mariaschool voor aanschaffing van 24 nieuwe schoolbanken26 Jun 53 79/80 Idem aan Best.Ver."Een Sch.m/d Bijbel11 te Soest voor aanschaffing leer middelen. Tafels en stoe len en gereedschappen voor het vak handenarbeid t.b.v. Chr.v.g.l.o.school 26 Jun 53 80 Idem aan Best.Ver"Een Sch.rn/d Bijbel" te Soest voor aanschaffing 24 schoolbanken t.b.v. g.l.o. school aan PrBernhardln. 26 Jun 53 80 Verstrekking crediet voor verbetering verlichting openb.uloschool21 Jul 53 90 Medewerking art.72 der L.O.Wet 1920 aan Best.Ver. "Een Sch.m/d Bijbel" te Soest t.b.v. aanschaffing van enige nieuwe methoden voor Chr.School te Hees.. 25 Aug 53 102 Medewerking art.72 der L.O.Wet aan BestVer."Een Sch.m/d Bijbel" voor de stichting nieuwe v.g.l.o. school25 Aug 53 102 Medewerking art.72 L.O. Wet 1920 aan R.K.School bestuur te Ooest voor uitbreiding der U.L.O.sch. 25 Aug 53 102/103 Medewerking tot de aan schaffing van leermiddelen stoelen en tafels t.b.v. de Chr.vg.1.oschool17 Sep 53 124 Verstrekken crediet voor verbetering verlichting in de o.l.sch. a/d Beetz- laan30 Oct 53 135 Verstrekken crediet voor aanschaffing van een neiuwe leermethode voor het geschiedenisonderwijs t.b.v. de openbare Ulo... 30 Oct 53 136 Medewerking art.72 L.O. Wet 1920 aan Bestuur Ver. 'Een School m/d Bijbel" voor aanschaffing van be nodigde leermiddelen t.b.v.Gr.v.Prinsterersch30 Oct 53 136 Verstrekken crediet t.b.v. de uitbreiding der R.K. School te Soesterberg.30 Nov 53 149/150 Op desbetreffende vragen antwoordt Weth.De Haan, dat het de bedoeling is

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 48