- 2 - Aankoop grond gelegen in uitbreidingsplan "Van Lenneplaan" van H.W.de Ridder20 Apr 53 53 Aankoop van grond nabij het Raadhuis van de N.V.Ned.Spoorwegen.20 Apr 53 53 Aankoop van grond, ge legen aan de zg. Zand- laan van Mej.G.Tensen c.s20 Apr 53 53 Verkrijging van grond voor verdergaande uit voering van het uit breidingsplan "Hart- weg"26 Jun 53 81 Verkrijgen van gronden voor de verdergaande uitvoering van het uitbreidingsplan "Hartweg"21 Jul 53 92 Aankoop van grond nabij de Verl.Schoolweg van het R.K.Kerkbestuur te Soesterberg21 Jul 5 3 92 Aankoop percelen grond nabij de Braamweg van J.H.Koster c.s21 Jul 53 92 Aankoop grond nabij Gen. Winkelmanstraat van P.Lastdrager25 Aug 53 110 Aankoop van grond ge legen aan de Belvedè- reweg bestemd voor in dustrieterrein van K. Slot te Katwijk17 Sep 53 124 Aankoop van grond te Soesterberg van Me j E.H.van Bavel, Mej.M. Knoops en Mevr.E.Smo- renburg.17 Sep 53 124 Aankoop van grond nabij Gen.Winkelmanstraat van W.J.Boot te Zeist. 30 Oct 53 141 Aankoop van grond nabij 1e Weteringpad van J.V.Meijer30 Oct 53 141 Aankoop van grond voor uitvoering uitbrei dingsplan "Hartweg" van D.v.d.Velden te A'dam. 30 Oct 53 141 Aankoop van grond nabij de Beckeringhstraat van H.Grift30 Oct 53 141 Aankoop van grond nabij de Verl.Kolonieweg van J.de Jong30 Oct 53 141 Aankoop van het per ceel Steenhoffstraat 65 voor de som van ƒ.9250,en beschik baarstellen crediet van ƒ.4000,voor het herstellen van dit perceel30 Oct 53 145

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 4