- 3 - Aankoop van grond nabij de zg. stapelplaats DenDolder van de N.V. Wed.Spoorwegen30 Nov 53 158 Aankoop van grond voor de uitvoering van het uitbreidingsplan "Hart- weg" van Dr.H.I.P.Vis ser30 Nov 53 158 Aankoop van grond nabij de P.Potterlaan van de Stichting "Engendaai- school" 30 Nov 53 158 Aankoop van grond en opstallen aan de Birk- straat van Mej.W.H.van Dorrestein30 Nov 53 158 Aankoop van grond nabij de Verl.Schoolweg van J.J.in 't Hout30 Nov 53 158 Aankoop van grond nabij de Duinweg van A.de Man30 Nov 53 158 Aankoop van grond nabij de Van Lenneplaan van Mevr. C.E.M.Bikkers- Clement18 Dec 53 162 Aankoop van grond nabij de Kostverlorenweg van J.Dijkgraaf18 Dec 53 162 VERK 0 OP GEMEENTE-EIGENDOMMEN -2.07.351.12 Verkoop perceel grond nabij de Heideweg aan J.Klomp23 Peb 53 15 Verkoop perceel grond nabij Rademakerstraat Kampweg en Moerbessen- berg aan C.Pranger23 Peb 53 19 Verkoop van het gras gewas op de bermen van enige wegen in 1953 20 Mrt 53 38 Verkoop van industrie terrein, gelegen aan de Beckeringhstraat aan O.L.Zimmermann.20 Apr 53 53 Verkoop van industrie terrein, gelegen aan de Beckeringhstraat aan J.V.Meijer20 Apr 53 53 Verkoop perceel grond gelegen aan de Talma- laan hoek p.de Hoogh- laan, aan de Stichting- Koningin Emma Huishoud school te Soest26 Jun 53 81 Verkoop strookje grond nabij de Heideweg aan A.de Man26 Jun 53 82 Verkoop van grond aan de Staat der Nederlan den t.b.v. omlegging c.q. verbreding v.d. Torenstraat26 Jun 53 82

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 6