- 4 - Verkoop van grond nabij de Leeuwerikweg aan C. van Veelen-de Vries... 25 Aug 53 Verkoop van grond aan de Gall.Pelsweg aan Y. van Meeuwen te R'dam.30 Oct 53 Verkoop van gronden aan de Talmalaan en P de Hooghlaan aan de N.V.Bouw- en Aannemings- mij. "Huis en Hof"30 Nov 53 Verkoop van grond aan de N.V.Bouw- en Aanne mingsmij. "Huis en Hof" 30 Nov 53 Wijziging van het be sluit tot verkoop van grond aan de Stichting Koningin Emma Huishoud school Verkoop van een ge deelte van de buiten plaats "Braamhage" aan de Coöp.Ver.voor Vrijz. ProtBe jaardenzorg "Braamhage" G.A., on der bijvoeging van de bepaling, dat het voor de sloop vrijkomende aan d e gemeente blijft. Verkoop van grond nabij de P.Potterlaan aan J.J.Mets Verkoop van grond nabij de Schoutenkampweg aan J.J.Prinsen en K.Stulp 30 Nov 53 18 Dec 53 18 Dec 53 18 Dec 53 RUILING. -2.07.351.13 Wijziging raadsbesluit 30-12-'47 No.222 tot ruiling en verkoop grond met de Ver.tot Opvoed, en Verpl. Geesteszwakke kinderen te Amersfoort20 Mrt 53 Ruiling van enige strookjes grond nabij de Heideweg met Mevr. W.Cramer-Minnes26 Jun 53 Ruiling van grond ge legen op de hoek van de Merelweg en Nachte- gaalweg en grond be stemd voor industrie terrein gelegen aan de Belvedèreweg/Kostver- lorenweg met W.Groene- steijn26 Jun 53 Ruiling van grond nabij de Nieuwstraat met H. v.d.Broek te Soest.... 17 Sep 53 Ruiling van grond nabij de Maatweg met Mevr. M.J.Hartman-Koelen. 30 Oct 53 110 141 159 159 159 161/162 163 163 26 82 82 124 141

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1953 | | pagina 8