25 Februari 19 54 24» Vermoedelijk zal er binnenkort een parkeerverbod langs de Rademakerstraat bij Het Zwaantje komen. De heer PIEREN wijst er op, dat in woningen aan de G-eneraal Spoorstraat grote scheuren ontstaan'door de te zware betonnen daken. De ruimte tussen de platen is dicht gegooid met mastiek, waardoor hevige lekkage is ontstaan, zelfs met het gevolg dat een douchecel onder stroom stond. Spreker dringt er op aan de lekkage in de droge maanden afdoende te verhelpen. De wethouder VAN ZADELHOFP zegt, dat deze grote moei lijkheid zich voordoet, dat het dauwpunt zich op een ver keerde plaats in de dakconstructie bevindt. Er zijn twee oplossingen: een grotere grintlaag op het dak, waardoor het dauwpunt in het grint komt te liggen of het bestrijken van het plafond met waterdicht materiaal. De deskundigen zijn het hierover nog niet eens, maar de zaak heeft de volle aandacht van het College. Mevr. POLET-Musler dringt er met de meeste klem bij het College op aan, alle ten dienste staande middelen te baat te nemen om op 5 Mei zoveel mogelijk vrijaf te geven. De VOORZITTER doet hierop, te 23.10 uur, de vergade ring overgaan in ene met gesloten deuren. Nadat de deuren te ongeveer 24.15 uur zijn heropend, wordt de vergadering door do Voorzitter onmiddellijk gesloten. Coll TypLB aIqus vastgesteld door de Raad der gemeente Soest in zijn openbare vergadering van 12 April 1954. De Secretaris, De Voorzitter, De Voorzitter,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 108