- 5 - RUILING. -2.07.351-13 SCHENKING. -2.07.351.14 Ruiling van gronden nabij de Hartweg met mevr.S.H. But- zelaar te Baarn Ruiling van gronden na bij de Poekenlaan tegen grond met opstallen na bij de Braamweg met A. de Graaff Ruiling van grond met de Staat der Nederlan den Ruiling van grond met van Asch Schenking grote foto in lijst met beeltenis ver lichte Oude Toren, aan geboden door het be stuur van het Zakencen trum "Rondom d' Oude Toren' ONTEIGENING VAN GRONDEN. -2.07.351.15 Onteigening van gronden gelegen in het goedge keurde uitbreidingsplan "Van Lenneplaan" 25 febr.154 14 25 febr.54 14 1 2 apr54 46 14 sept54 147 25 febr.'54 8 14 sept.54 147/148 ERFPACHT -2.07.351-21 HUUR. -2.07.351.31 Afwikkeling van vervallen erfpachtsrechten. Uitgeven in erfpacht van grond nabij de stapel plaats Den Dolder Huur van gronden nabij de Ferd.Huycklaan van mevr.M.Wantenaar-van den Breemer VERHUUR EN VERPACHTING. -2.07.351 32 Verhuur op gedeelte van de op de buitenplaats "Braamhage" staande ga rage aan H.J.M.Pieper Verhuur van woningen met erven nabij de Verl. Schoolweg aan mej.Koops en wed.E.Smorenburg-v. Engelen Nadere vaststelling van de huur van de woning Nieuwstraat 8..... 25 febr.154 26 ncv. 54 14/15 189 14 sept.154 148 25 febr.'54 15 25 febr.'54 15 25 febr.'54 15

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 10