- 6 - BEGROTINGEN. -2.07.552.11 Verhuur van grond na bij de Birkstraat aan de"Mixed Hockey Club Soest" Verhuur garage buiten plaats "Braamhage" aan Ii.J.M. Pieper Verhuur van gronden na bij de Ferd.Huycklaan aan R.K.Sportver"B.D.C. Verhuur grond nabij de Buntweg aan Kerkraad der gereformeerde kerk (art.51 k.o.) Verpachting van grond nabij de Julianalaan aan W.Benschop Verhuur van gemeente woningen Verhuur van grond na bij de Bosstraat aan de Ned.Padvinders Ver...... Verpachting van diverse percelen gemeentegrond. Wijziging der begroting 1955 Intrekking raadsbesluit 12-4-'54 betr.wijziging der begroting 1953* Wijziging der gemeente en bedrijfsbegrotingen 1955 Wijziging begroting 1954 i«v.m.bezwaar Ged. St.tegen tegemoetkoming aan de raadsleden in de kosten van telefoonaan sluitingen Wijziging der begroting 1954 (stoffering raad zaal Wijziging der begroting 1954 Vaststelling van de be groting 1955 15 juni 154 108 12 juli '54 127 14 sept.154 149 14 sept154 149 29 okt. '54 177 29 okt. '54 177 26 nov. '54 189 26 nov. '54 189 12 apr. '54 57 15 juni '54 105 15 juni '54 105 15 juni '54 105 15 juni '54 105/108 14 sept54 145 22 dec. '54 192/252 REKENINGEN -2.07.552.18 Vaststelling van de ge meente- en bedrijfsreke- ningen over 195051 mei '54 51 Aanbieding gemeente- en bedrijfsrekeningen over 1952 met voorstel deze om advies in handen te stel len van de Pin.commissie15 juni '54 108

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 12