- 9 - '54 54 Opmerking voorzitter m.b.t. aanstelling as sistente bij de politie... 22 dec. '54 204/205 GASBEDRIJF. -2.07.55 c Vaststelling besluit tot regeling rentepercenta ges wegens opname in en stortingen door het gasbedrijf in rekening courant over 1955., 12 apr54 38 Verlenen crediet voor het treffen van voorzieningen aan de ambtswoning dir. gasbedrijf Verhuren door het gasbe drijf van gasverwarmings apparaten a,an gasverbrui- kers, met crediet-aanvrage en vaststelling van een verordening regelende de voorwaarden voor deze ver huur Wijziging van de Verorde ning, regelende d,e voorwaar den voor de levering van gas door het gemeentelijk gasbedrijf Voorzitter zegt toe dat onderzoek en voorstel zal worden gedaan naar de be stemming van de winst van het gasbedrijf.... Vaststelling begroting gasbedrijf 1955 Wijziging van de met de gem.Baarn en Zeist getrof fen regelingen inzake de le vering van gas in de ge meente Soest.. 12 juli '54 26 nov. 54 22 dec. '54 22 dec. '54 126 29 okt. '54 170/171 184 219/220 220 28 dec. '54 !48 GRONDBEDRIJF. -2.07.55 D Benoeming Ir.J.G.F.Gijzen tot lid van de schattings- commissie Vaststelling begroting grondbedrijf 1955» WEGENFONDS -2.07-55 E Vaststelling begroting we genfonds 1 955 MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON -2.07.55 F Benoeming heer A.G.Hilhorst tot lid van maatschappelijk hulpbetoon Vaststelling begroting maatschappelijk hulpbetoon 15 juni '54 108 22 dec. '54 219 22 dec. '54 219 26 nov. 22 dec. 184 224

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 18