31 Mei 1954 6 5 Voor hebben gestemd de leden Grift, Pieren, Mevr. Polet- Musler, Van den Arend, Zoetelief, Brouwer, Clemens, Schaafsma, Oranje, De Haan en Van Zadelhoff. Tegen hebben gestemd de leden Klarenbeek, Van Andel, Butzelaar, Van Wely, A.P. Hilhorst, R. Hilhorst en Mevr. Landweer-de Visser. 55. Verzoek van diverse verenigingen te Soesterberg d.d. 25 Maart 19 54 om toepassing van een meer gedifferentieerde woningbouw in de toekomst met voorstel van B&W (I-464) De heer CLEMENS zegt vanzelfsprekend niet accoord te gaan met het voorstel van B&W om het verzoek voor kennisgeving aan te nemen. Hij gaat namelijk met het advies niet accoord en zou het voor kennisgeving aannemen van het verzoek niet elegant vinden tegenover het comité, dat de zaak consciëntieus heeft onderzocht en B&W concreet heeft ingelicht. Een percentage van 6-§-$ te kleine woningen moge niet on rustbarend zijn, de gemeente zal toch ook voor deze mensen moeten zorgen. Er is sprake van woningen van 280 m3 met zeven slaapplaatsen. Door kribben boven elkander te plaatsen, kan men er misschien nog meer bedden in brengen en men zou op de fantasie van de kinderen kunnen werken door de plaats van ramen patrijspoorten aan te brengen, maar hygiënisch is het niet Het comité heeft spreker nog de volgende aanvulling ge zonden "De opmerking van B&W in de toelichting van de Gemeenteraad dat allereerst moest worden voldaan aan de behoeften van de personen die wensten te huwen en de jonggehuwden moet zo worden opgevat, dat zij, die wensen te huwen in het geheel niet in aanmerking komen voor een nieuwe gemeentewoning. Alleen indien een gezin is gevormd van de jonggehuwden en zij één of meer kinderen hebben, komen zij in aanmerking voor de nieuwe ge- me entewoningen "Inderdaad zijn de eengezinswoningen van de 60 in aanbouw zijnde gemeentewoningen te Soesterberg iets groter van inhoud. Er wordt dan ook gesproken van woningen met 7 slaapplaatsen, maar toch is er maar één woonkamer en 3 slaapkamers. "Dus bij een gezin met 5 kinderen moeten toch altijd 3 personen op één kamer slapen. Veronderstel, dat er in een gezin 4 meisjes zijn en één jongen, dan wordt de verdeling reeds zeer moeilijk. "Vele oudere kinderen, ook van de grotere gezinnen, moeten des avonds studeren. V/aar? "Het genoemde percentage van 6-L^o in de toelichting van B&W geeft géén juist beeld en een scheve voorstelling van zaken Deze 6-%-% is het aantal te kleine woningen van de totale woningvoorraad te Soesterberg, d.i. 48 van de 760 woningen. "De volgende percentages geven een beter beeld. "Oude woningen "Te klein ot~T° d.i. 32 van de 600. "Volledig in gebruik, zodat bij verdere uitbreiding van het gezin absoluut een~"tekort aan woonruimte ontstaat, 2d.i. 14 van de 600 "Nu de Nieuwbouw woningen; "Te kïein10^ d.i. 1<o van de 160. "Volledig in gebruik; zodat bij verdere uitbreiding van - het -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 190