- 16 - ALGEMENE EISEN OMTRENT BOUWEN VAN WONINGEN. -1.778*5 Verdaging beslissing te gen het door J. Kaats in gestelde beroep betr. wei gering vergunning tot het bouwen van een houten schuurtje achter zijn woning Heuvelweg 2925 juni '54 79 Mededeling intrekken beroepschrift J. Kaats betr.weigering vergunning tot het bouwen van een houten schuurtje achter zijn woning Heuvelweg 29.28 juni '54 109 Wijziging van de bouwver ordening12 juli '54 122 Raadsleden pleiten voor het verlenen van een bouw vergunning aan Smink voor het uitbreiden van zijn bedrijf14 sept.'54 153/1 55 Aanneming voorstel van B&W i.v.m.ingekomen schrij ven van J.C.Swager m.b.t. een door hem aangevraagde bouwvergunning26 nov. '54 1Q3 ONBEWOONBAARVERKLARING VAN WONINGEN. -1.778'522 Onbewoonbaarverklaring van de woningen De Zoom 5 en Molenstraat 157a25 febr.'54 7 Verlenging termijn van ontruiming van het onbe- woonbaarverklaarde per ceel Van Weedestr.25b25 febr.'54 7 Onbewoonbaarverklaring van de woningen Bosstraat 33, 35 en 3712 apr. '54 31 Verlenging termijn ontrui ming van de onbewoonbaar- verklaarde woningen Ko- ninginnelaan 59 en 6112 apr. '54 31 Onbewoonbaarverklaring van diverse woningen met discussie o.a. over de samenstelling van de lijst door de hoofdingenieurs- directeurs31 mei '54 51/65 Onbewoonbaarverklaring woningen Verl. Kolonie- weg 4a en Lange Brinkweg 56a12 juli '54 122/124 Raad gaat akkoord met voor stel B&W n.a.v.verzoek M. Hilhorst hem schadeloos stelling te verlenen wegens onbewoonbaarverklaring Korenweg 512 juli '54 124/126

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 32