- 17 - Verlenging termijn van ontruiming van de on bewoonbaarver klaar de woningen De Zoom 5 Molenstraat 157a, Bos straat 33, 35 en 3714 sept.'54 138 Onbewoonbaarverklaring woningen F.C. Kuiper straat 2 en Eikenlaan 35»14 sept.'54 138 Opnieuw onbewoonbaarver- klaren diverse woningen en tot onbewoonbaarverkla ring Nieuwstraat 2229 okt. '54 168 Verlenging termijn van ontruiming van diverse on- bewoonbaarverklaarde wo ningen26 nov. '54 183 Onbewoonbaarverklaring van het perceel Korte Brinkweg 16....26 nov. '54 183 Verlenging termijn ont ruiming van de onbewoon- baarverklaarde woningen Van Weedestraat 25b, Lange Brinkweg 56a en Verl .Kolonieweg 4a28 dec. '54 236/237 WONINGBOUW -1.778.532 12 apr. '54 Wijziging van de hypotheek en voorschotregeling voor de particuliere woning bouw. Verzoek van diverse vere nigingen te Soesterberg d.d. 25-3-'54 om tóepas sing van een meer gedif ferentieerde woningbouw (met discussie over woning bouw voor grote gezinnen, ouden van dagen en statis tiek woningvoorraad) het welk met belangstelling voor kennisgeving wordt aangenomen31 mei Bouwen van woningwetwo ningen te Soesterberg Bouwen van 87 woningen te Soest en te Soesterberg... Garanderen van rente en aflossing van een door de N.V.Bouwkas Noord-Neder landse Gemeenten aan enige van haar spaarders te verstrekken geldlening.... Raadslid R. Hilhorst dringt er op aan, dat beschikbaar gestelde bouwvolume voor 1954-1956 in 1956 is ge realiseerd 54 28 juni'54 22 okt.54 29 okt.'54 31/32 63/71 109 156/160 176 22 dec.54 193

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 34