14 September 19 54 1 55 echter niet het grootste bezwaar. De Heer BUTZELAAR meent dat de politie helemaal niet kan verbaliseren, omdat elk bord met "rijwielpad" verkeerd is geplaatst. Volgens de borden zijn de fietsers verplicht op de rijweg te rijden. Is het niet mogelijk, de borden boven de weg te hangen? De VOORZITTER zegt, dat dan bij elk zijpad zo'n bord zou moeten worden geplaatst. Dat is lelijk en kostbaar. Men moet de bedoeling duidelijk maken, maar zich hoeden voor teveel borden. Mevr. LANDWEER-de Visser vindt het naast elkaar fietsen onhebbelijk. Als er dan nog een bromfiets komt weet men niet, waar men moet blijven. De ingezetenen zijn van het gebruik van rode en grijze steentjes zeker op de hoogte, maar mensen van buiten kijken dikwijls niet naar die steentjes op de grond. De VOORZITTER heeft de indruk, dat de vreemdelingen zich beter aan de regels houden dan de ingezetenen. Mevr» LANDWEER-de Visser zegt, dat als de raadsle den de klok, waarvan in het door haar in het begin van deze vergadering voorgelezen stuk uit de notulen sprake was, niet kunnen zien, zij er niet veel aan hebben. Is nog niet uitgeknobbeldwaar die klok komt te hangen? De VOORZITTER moet op deze vraag het antwoord schuldig blijven. Het beste is, een paar proefklokken op te hangen zodat de Raad kan beslissen. Dit kan echter beter worden aangehouden tot de volgende vergadering. Niets meer aan de orde zijnde, sluit de Voorzitter, te 21.55 uur, de vergadering. Aldus vastgesteld door de Raad der gemeente TypLB.Soest in zijn openbare vergadering van 29 October Coll %r-:jK 1954. De Secretaris De Voorzitter r "T-v n j_

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 370