- 20 - WEGEN. -1.811.111 Aankoop van grond, ter verbreding van de Middelwijkstraat van diverse personen Verbreding Beukenlaan en Nieuweweg o.a. aanleg van een fietspad Plan aankoop Wieksloter- weg Aanleg Bonifaciusstraat gelegen tussen Braamweg en Duinweg Intrekken crediet 100.000,-- voor verbete ring Beukenlaan-Nieuweweg, weth.geeft toelichting op de plannen Verbetering in de toekomst van Laanstraat en Becke- ringhstraat, waterafvoer weggedeelte tussen Eigen domweg en Klein Engendaal- w eg. Adres bewoners Talmalaan verzoekende verharding trottoirs, met discussie in raad over uitblijven verharding trottoirs o.a. Pr.Bernhardlaan Bij aanleg en verbeteren van wegen zal niet alleen met het tegenwoordige ver keer maar ook met het toe komstige verkeer rekening moeten worden gehouden.... Weth.v.Zadelhoff zegt dat college het plan heeft de Beukenlaan en de Nieu?<reweg te verbreden tot 7»5 meter en na enige jaren wensen over te gaan tot het leg gen van rijwielpaden bui ten deze wegen VERLICHTING VAN WEGEN. -1.811.111.5 N.a.v. vraag raadslid Schaafsma zegt de voorzit ter dat B&W bereid zijn voort te gaan met het uit breiden straatverlichting. Nota van B&W n.a.v. ver zoek W.v.d.Heuvel nabij Kleine Melm lichtpunt aan te brengen 12 apr54 46 12 apr.'54 47/48 28 juni 154 114 14 sep.'54 158 14 sep.54 158/14 14 sep. '54 158/14' 14 sep.'54 14O/145 22 dec54 205 22 dec. 54 207 22 dec.'54 204 28 dec.54 256

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 40