- 22 - Borden langs Rijksweg ter "bescherming school kinderen28 dec.'54 234 VERKEER EN VERVOER OVER TRAM- EN SPOORWEGEN. -1.812 Beveiliging en verbreding van de spoorweg-overgang in de Talmalaan25 febr.'54 8 Raadslid Van Andel dringt aan op verbetering dienst regeling Baarn-ïïtrecht25 febr.'54 21/22 POSTERIJEN. -1.816 Bij rondvraag wordt aan gedrongen op aanwezigheid brievenbus tussen Post kantoor en Wald.Pyrmont- laan14 sept.'54 152 Bij ingekomen stukken schrijven Dir.Postkantoor dat brievenbus geplaatst zal worden op de hoek van de Talmalaan en Pieter de Hooghlaan29 okt. '54 161 VESTIGING VAN INDUSTRIE. -1.824 Vestiging van industrie in Soest 22 dec.'54 138 GASVOORZIENING. -1.824.111 Wijziging van de met de gem.Baarn en Zeist ge troffen regelingen inzake de levering van gas in de gemeente Soest.......... 28 dec. '54 248 ELECTRICITEITSVOORZIENING -1.824*112 Schrijven P.U.E.M. te Utrecht betreffende de spanning der electrici- teit in deze gemeente... 25 febr.'54 1/2 Schrijven P.U.E.M. be treffende de spanning der electriciteit in deze gemeente31 mei '54 51 ARBEID VOOR ONVOLWAARDIGER. -1.835*9 Tewerkstelling van minder valide arbeidskrachten.. 12 apr.'54 32/34 Aanbieding van een over zicht over het 1e half jaar 1954 van de werkplaats voor minder valide arbei ders29 okt.54 162/163 Aankoop van meubilair voor de werkplaats voor minder valide arbeidskrachten.. 28 dec.'54 237

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 44