- 23 - WINKELSLUITING. -1.838.1 Vaststelling van een vakantieregeling voor kruidenierswinkels31 mei '54 71/75 Vaststelling van een vakantieregeling voor slagerswinkels....12 juli '54 126 Inwilliging verzoek van enige winkeliers om ont heffing van de bepaling van de Winkelsluitings wet en het sluitingsuur voor de winkels voor zaterdag 27 november 1954 vast te stellen op des avons 9*00 uur26 nov.'54 180/182 Y/ijziging van de Veror dening als bedoeld in art. 4» 1e lid, der Winkelsluitingswet 1951 voor kapperszaken28 dec.'54 237 ZORG VOOR BEHOEFTIGEN, ZIEKEN, GEWONDEN E.D. -1.842.1 t/m 6 Weth.de Haan geeft in lichtingen omtrent de termijn binnen welke uitkering Noodwet Drees kan worden verkregen... 12 apr.'54 47 Verlenen subsidie aan de Ned.Hervormde Stich ting voor Gezondheids zorg..15 juni '54 105 Raadslid Pieren vraagt aandacht voor gezinsver zorging en nazorg b.l.o. kinderen22 dec.'54 222/224 Op voorstel mevr.Landweer- de Visser wordt besloten nog 125,op de begro ting voor 1955 uit te trekken t.b.v.Koningin Wilhelminafonds22 dec.'54 226/227 ZORG VOOR KINDEREN, GEZINNEN, MILITAIREN E.D. KUNSTENAARS. -1.842.7 t/m 9 Verhuur van een terrein nabij de Nachtegaalweg voor het inrichten van een speeltuin....12 apr.'54 46/47 Verlenen van een aanvul lend crediet, waaruit aan beeldende kunstenaars opdrachten kunnen worden verleend voor decoratieve aankleding31 mei 154 73/74

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 46