22 December 1954 -- 211. moeilijkheden5 waarmede de wethouder zit, zijn ten slotte de moeilijkheden waarmede de Raad zit, want die draagt de verantwoordelijkheid. Daartoe moet hij alle middelen te baat nemen om zich een oordeel te kunnen vormen en als een van die middelen ziet spreker een toelichting door de Di recteur van de Wederopbouw of door iemand van zijnentwege. Spreker vraagt, of de woningwetbouw alleen in Soest dan wel in de gehele provincie stagneert. De wethouder VAN ZADELHOFFs Er is in de Tweede Kamer reeds over gesproken. De heer VAN ANDEL vraagt zich af, of het voor de wet houder niet prettig zou zijn, wanneer het hoofd van de Provinciale Wederopbouw - dat is de rechtstreeks betrokken autoriteit - in de Raad een uiteenzetting zou geven. Mis schien kan er een sfeer van goodwill worden gesticht, die de gemeente Soest ten goede komt. De gemeente kan er nooit slechter, maar wel beter van worden en de Raad krijgt een beter inzicht in de gehele situatie. Mevrouw POLET-Musler zegt, dat de opmerkingen van de heer Oranje de indruk wekken, alsof de gemeente en Wederop bouw de huizen samen moeten bouwen. De gemeente gaat echter niet met de plannen, maar met de prijzen van de aannemer naar Utrecht. De fractie van de P.v.d.A. zou in het geheel geen bezwaar hebben tegen onderhandse aanbesteding van de woningen aan een aannemer, die bereid is de huizen tegen de door Wederopbouw vastgestelde prijzen te bouwen. Dat is veel efficiënter dan er een ambtenaar bij te halen, want die kan de Raad allerlei vertellen, maar uiteindelijk moet het betaald worden. In Slotermeer in Amsterdam zijn woning wetwoningen gebouwd met twee kamers, een keuken en een douchecel, die f12.-- per week doen. De huizen worden be woond door jonge gezinnen, waarvan man en vrouw werken. Zo lang Soest niet in dezelfde loongroep zit als Amsterdam, is het onmogelijk er op deze wijze te bouwen. Het schilderwerk op het Hart is een sprekend voorbeeld van de practijken bij openbare aanbesteding. Dat maakt de huizen duur en niet het geen de Raad wenst. Het zou onjuist zijn de kwaliteit van de huizen te verminderen,, want het laten bouwen van slechte woningen betekent het geld roekeloos uitgeven. Zulks wonin gen zullen, zodra er op de woningmarkt enige keus komt, voor de gemeente een grote strop worden. Als koopman moet men zeggen, hoe de woningen gebouwd moeten worden en de hoogste prijs opgeven, die eraan kan worden besteed. De wethouder VAN ZADELHOEE onderschrijft de woorden van mevrouw Polet. Met de 87 woningen is bewezen, dat praten met Wederopbouw niets helpt. Het is de vraag, of enkele dingen in de bestekken niet te zwaar zijn, maar uiteindelijk gaat het om het vinden van een aannemer. Bij vele aannemers heerst niet de juiste mentaliteit. Zij zien naar werkjes uit, waaraan dik is te verdienen en gaan niet van het stand punt uit, dat zij in de eerste plaats hun mensen aan het werk moeten houden. De heer R.HILHORST zegt, dat de gemeente in het be stek kan zetten wat zij nodig acht, maar dat zij er voor zal moeten zorgen, dat de prijs niet boven de door Wederop bouw gestelde kubieke-meterprijs komt. Spreker zegt niet, dat er van de bestekken iets af kan, er moet misschien nog iets bij, maar de gemeente moet zich oriënteren op de prijs van 'Wederopbouw, die in het algemeen belang wordt - vastgesteld -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 482