- 24 - Verhuur terrein nabij de Nachtegaalweg voor het inrichten van een speeltuin Beschikbaarstellen uit gemeentekas van een ge lijk bedrag als gemeente- personeel t.b.v.vluchte lingen Beschikbaarstellen door raadsleden van een ged. van hun presentiegeld t.b.v. vluchtelingen... Verlenen medewerking aan de inrichting van de speeltuin van de speel tuinver."1 t Hart" Fractie P.v.d.A. vestigt aandacht op behoefte van speelruimte voor de j eugd Mening voorzitter m.b.t. probleem speelruimte voor de jeugd - doet mededeling dat college plan heeft bij Lazarus- berg speelweide aan te leggen SCHOOLGEBOUWEN ENZ -1.851 Verstrekking crediet voor de verbetering van de rijwielbergplaats der o.l.school te Soester- berg Verlenen medewerking in gevolge art. 72 L.o.wet 1920 t.b.v.de R.K.Jongens' school aan de Steenhoff- straat Wijziging raadsbesluit 20-4-53 inzake stichting van een o.l.school te Soest-Zuid Medewerking art. 72 der L.o.wet 1920 aan het R.K.schoolbestuur te Soest voor de aanschaf fing van gordijnen en enige leermiddelen t.b.v. R.K.meisjesschool voor g.l.o Medewerking art. 72 der L.o.wet 1920 aan het be stuur der Ver. "Een School m.d. Bijhei" te Soest voor verandering van inrichting van de Chrschool Hees 14 sept54 150 29 okt. '54 164/166 29 okt. '54 178 26 nov. '54 184 22 dec. 54 198 22 dec. 54 204 25 febr.54 8 25 febr.'54 17 12 apr. '54 54/35 12 apr. '54 35 12 apr '54 35

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 48