- 30 - Illegale Werkers te Soest, waarbij een af schrift wordt aangebo den van een door haar aan B&W gerichte brief, waarbij zij bezwaar maakt tegen plaatsing monument op "Braamhage" Aanbrengen van een brandbeveiligingsin stallatie in de gemeente toren. Op desbetr.vraag deelt voorzitter o.a. mede, dat enkele vertegenwoordigers Bond v.Mil.Oorlogsslacht offers zich met plaats monument op Braamhage goed kunnen verenigen NATUUR, LANDSCHAP- EN STEDELIJK SCHOON. -1.855.2 Benoeming W.Hamdorff tot plaatsvervangend lid der Schoonheidscom missie ingaande 1-1-'55«*« KUNST, WETENSCHAP EN LETTEREN. -1.854 Verstrekken geldlening 3000,aan de Muziek vereniging P.V.0 Benoeming commissie ad hoe ter bestudering van de mogelijkheid tot op richting en exploitatie van een concert-toneel- zaal Verlenen van een bijdrage aan het Soesterbergs Ge mengd koor Verlenen subsidie aan het Collegium Musicum Ultra- jee tinum i.v.m.kamermu ziekuitvoeringen in 1954» SPORT; RECREATIE; EEESTEN. -1.855 Toekenning bijdrage aan de Korfbalvereniging K.V.S. te Soest Verstrekken renteloze geld lening en subsidie aan Hockey Club "Soest" en aan Voetbal- en Athletiekver "Soesterberg" K.V.P.fractie verzoekt college plannen gereed te maken voor sportvelden en zaalruimte voor binnen spelen 25 febr. '54 3/6 15 juni '54 80/83 28 juni '54 113 29 okt. '54 170 25 febr.'54 13 25 febr.'54 20 15 juni '54 108 26 nov. 54 184 15 juni '54 108 14 sept54 149/150 22 dec. '54 195

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 60