- 4 - VERKOOP GEMEENTE-EIGENDOMMEN -2.07*351«12 Verkoop van grond nabij de Nieuwstraat aan C. v.d. Broek Verkoop van grond nabij de Oude Utrechtseweg aan B.v. Ketel Verkoop van grasgewas op de bermen van enige we gen in 1954 Verkoop van grond gele gen nabij de Nieuwstraat van A. Strumpel Verkoop van grond gelegen nabij de Heideweg aan Mw. E.P.Moossdorff-van Bom mel Verkoop van grond aan de Birkstraa,t aan W. Groenesteijn. Wijziging besluit strek kende tot verkoop grond gelegen nabij de Burg, Grothestraan de Coöp. Ver.voor Vrijz.Protes tantse Bejaardenzorg.... Wijziging van het be sluit strekkende tot ver koop van grond gelegen aan de P.de Hooghlaan en Tal- malaan aan de N.V."Huis en Hof" Wijziging van het besluit strekkende tot verkoop van grond gelegen aan de Talmalaan aan de Kon. Emma Huishoudschool. Verkoop van grond nabij de Pieter de Hooghlaan aan W.v.d.Velden en W. Klein Verkoop grond gelegen aar de Beckeringhstraat-Bel- vedereweg aan M.F. Bach te Baarn Verkoop grond gelegen na bij de Burg.Grothestraat aan bestuur Ver."De School met den Bijbel".. Verkoop grond gelegen nabij de Bonifacius- straat aan de N.V.Bouw- kas Noord Nederlandse Gemeenten Verkoop van grond: gelegen nabij de Nieuwe- weg aan W.Groenesteijn gelegen aan de Braamweg aan H.E.Wieringa 25 febr. 54 14 25 febr. '54 14 12 apr'54 56 31 mei '54 74 31 mei 54 74 31 mei '54 74 31 mei 54 74 31 mei '54 74 31 mei 54 74 14 sept. '54 147 14 sept. '54 147 14 sept. '54 147 29 okt. '54 177 28 dec. '54 248/249

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 8