25 Maart 1955 54. De heer BUTZELAAR heeft met genoegen het verzoek gele zen van de bewoners aan de Smitsweg en het Oude Grachtje. De landerijen zien er goed uit, maar de Smitsweg lijkt wel een moeras. Het is van groot belang, dat Gemeentewerken het Oude Grachtje en de Smitsweg een goede beurt geeft. De VOORZITTER heeft nota genomen van de opmerkingen van de heer Butzelaar. Daarna sluit de VOORZITTER te 20.55 uur de vergadering. Aldus vastgesteld door de Raad der gemeente Soest in zijn openbare vergadering van 27 Juni 1955. Typ.sA.B. Colligf De Secretatis, De Voorzitter,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 160