- 8 - REINIGINGSDIENST -2.07*55 Ar. Beschikbaarstelling crediet voor de aan schaffing van vuilnis emmers27 juni '55 Oninbaarverklaring rechten as- en vuilnis 195528 okt. '55 POLITIE. -2.O7.55B Huur perceel Veldm.Mont- gomeryweg 2921 dec. '55 Voorzitter deelt mede, dat men ten aanzien van de kinderpolitie een proefperiode doormaakt.... 22 dec. '55 GASBEDRIJF. -2.O7.55C Beschikbaarstellen crediet t.b.v.de aankoop van 250 gaswarmwaterappraten door het gasbedrijf.....9 febr.'55 Vaststellen van de rente percentages voor 1954 van door het gasbedrijf opge nomen en belegde gelden in rekening-courant9 febr.'55 Beschikbaarstellen crediet voor het aanschaffen van gas warmwater apparaten.25 mrt. '55 Beschikbaarstellen crediet voor aanschaffing van een bestelauto, roestafzuig- installatie en verdere installatie van deze auto. 27 juni '55 Vaststelling afschrijvings- percentage voor bestel auto op 20$ en dat voor gereedschappen op 10$27 juni '55 Verlenen aanvullend cre diet voor: a. uitbreiding van het gasbuizennet29 sept.!55 b. aankoop van gaswarmwa- terapparaten......29 sept.'55 Voorlopige vaststelling rekening gasbedrijf 1955*. 29 sent.'55 Handhaving van de gasprijs i.v.m. de verlaging van de omzetbelasting28 okt. '55 Verlenen krediet voor de aanschaffing van enige kantoormachines..28 nov. '55 Opzeggen der gemeenschap pelijke regeling met Baarn inzake de levering van gas 21 dec. '55 Levering millioenste ku bieke meter gas (algemene beschouwingen).22 dec. '55 Vaststelling begroting.... 22 dec. '55 84 145 187 228 50 30 51 89 89 125 125 126 142/143 152 187 193/199 217/225

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 16